• Đăng nhập

 

1. Sứ mệnh

“Đồng hành với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. TÂN DÂN JSC nhận thức rõ sứ mệnh của mình là phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ số để quản trị đất nước trong thời đại 4.0”.  

2. Tầm nhìn

“Với chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn, TÂN DÂN JSC định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Bằng sự nỗ lực, sáng tạo trong khoa học, sở hữu những công nghệ tiên tiến, những nguồn lực ưu tú và phương châm “khách hàng là trọng tâm”. “Cải tiến liên tục vì lợi ích của khách hàng”, mọi hoạt động của chúng tôi đều hướng tới sự hài lòng của khách hàng, coi khách hàng là động lực cho mọi sự cải tiến về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.  

3. Văn hóa Doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Ngay từ những ngày đầu sáng lập, Ban lãnh đạo đã cố gắng xây dựng một văn hóa TÂN DÂN riêng đặt trên nền tảng Niềm tin - Danh dự - Trách nhiệm. Văn hóa ấy được chúng tôi thực hiện trong mọi hoạt động của mình:

Đối với công tác xây dựng phần mềm: Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, như người bạn đồng hành cùng phát triển. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo sự thành công.

Đối với công tác quản trị: Đặt con người lên ưu tiên hàng đầu. Chú trọng vào phát triển cá nhân, tạo ra những môi trường không giới hạn để nhân viên phát triển năng lực sống, làm việc cũng như nhận được các quyền lợi xứng đáng. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để gia tăng sự gắn bó đoàn kết của tập thể, để mỗi thành viên của TÂN DÂN JSC luôn cảm thấy rằng "Công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh em" thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ, các tour du lịch hàng năm, hoạt động nhóm ...v.v.