• Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Tin tức - Sự kiện
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1.Tầm nhìn

Mục tiêu của Tân Dân là trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục phát triển để tạo cơ hội cho sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế với thương hiệu Việt Nam.

  

2.Chiến lược

Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân từng bước chuyển đổi từ trọng tâm văn hóa sản phẩm sang trọng tâm văn hóa dịch vụ khách hàng; từ trọng tâm quản lý hành chính sang trọng tâm chiến lược con người; tổ chức hệ thống tốt và quản lý tốt, lãnh đạo và kế hoạch sát sao, với mục tiêu lợi ích và cân bằng lợi ích, phát huy tốt được sức mạnh tập thể, sức mạnh sáng tạo của đội ngũ nhân viên, huy động tốt nguồn lực tiềm tàng, vận dụng sức mạnh của hợp tác và đổi mới, trong khi lựa chọn những đối tác chiến lược và dựa vào điểm mạnh để phát triển.

     

Con người là yếu tố quyết định

Trong thời buổi kinh tế trí thức, đối với Tân Dân yếu tố con người đóng vai trò quyết định và văn hóa của chúng tôi làm cho yếu tố đó trở thành có chất lượng. Liên kết và nhân lên siêu cấp các giá trị riêng lẻ của mỗi thành viên là văn hóa của chúng tôi.

Đội ngũ nhân viên đầy đủ năng lực và giàu kinh nghiệm là tài sản quý giá nhất của công ty. Trên 95% cán bộ, nhân viên của công ty đều đã tốt nghiệp các trường đại học về CNTT và các chuyên ngành khác, trong đó có 4 tiến sỹ, 3 thạc sĩ, 9 cử nhân kinh tế, ngoài 50 cử nhân, kỹ thuật viên CNTT. Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty luôn phấn đấu, tự rèn luyện và được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với việc coi Con người là tài nguyên quí giá nhất, là nguồn động lực quan trọng nhất làm nên giá trị gia tăng và phát triển bền vững của chính mình. Tân Dân luôn tạo điều kiện cho các thành viên của mình có cơ hội học tập, đào tạo trong và ngoài nước.

  • Tổ chức sản xuất kinh doanh Chuyên nghiệp

Với Quy trình sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 và quan điểm xuất phát từ khách hàng và hướng tới khách hàng, Tân Dân luôn đề cao chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàng, các cam kết kinh doanh, đi trước thị trường và kết hợp hài hòa các lợi ích. Cải tiến liên tục, ở từng người, từng bộ phận để tăng tính cạnh tranh và thỏa mãn khách hàng tốt hơn.