• Đăng nhập

Nhắm tới sứ mệnh cung cấp những dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất, đóng góp vào sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam, cũng như sự phát triển của đất nước, Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân hiện đang tận tâm phục vụ ba khối khách hàng chính là: Khối Chính phủ; khối Đảng Đoàn thể và khối Doanh nghiệp. Từ những cam kết chặt chẽ đi kèm tác phong làm việc chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân luôn nhận được sự tin tưởng của các khách hàng.

KHỐI CHÍNH PHỦ

 

Văn phòng Chính phủ

 

 

Bộ Nông Nghiệp

 

 

Bộ Tư pháp
 

 

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

 

Thành phố Hà Nội 

UBND Thành phố HCM 

UBND tỉnh Hà Tĩnh 

UBND tỉnh Bắc Kạn 

UBND tỉnh Điện biên

UBND tỉnh Thanh Hóa 

UBND tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh Lào Cai 

UBND tỉnh Hưng Yên 

 

 

UBND tỉnh Quảng Bình 

 

 

UBND tỉnh Sơn La 

 

 

Tỉnh Lai Châu 

 

UBND Tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Lâm Đồng 

UBND tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Bình Định 

Tỉnh Quảng Ninh 

Tỉnh Vĩnh Long 

Tỉnh Nam Định

 

ĐẢNG ĐOÀN THỂ

 

Văn phòng Trung ương 

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hội Nông dân Việt Nam

Tỉnh ủy Bắc Kạn

Tỉnh ủy Bắc Giang

Tỉnh ủy Quảng Nam

Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ban tổ chức thành ủy Hà Nội

Tỉnh ủy Thái Nguyên

 

 

DOANH NGHIỆP

 

Tập đoàn Hoa Lâm

Tập đoàn Nam Cường

Công ty cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn

Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Xuân Mai

Nhà khách Hương Sen 

Công ty TNHH Một thành viên nước sạch hà nội

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1