• Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÂN DÂN, tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Dân, thành lập năm 1996, đăng ký Kinh doanh số 0103001206 ngày 15/7/2002 của UBND Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ trên 5.000.000.000 VNĐ (Năm  tỷ đồng Việt Nam).

Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty TÂN DÂN đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển với sứ mệnh cung cấp những giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn & thiết kế giải pháp công nghệ thông tin; Xây dựng phần mềm về Chính phủ điện tử. 

Cơ cấu tổ chức
Hồ sơ năng lực
Định hướng phát triển
Khách hàng