• Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Khách hàng
  • Tin tức - Sự kiện
  • Tài nguyên
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ

Tuyển sinh viên thực tập

Thứ Sáu 03 Tháng Ba - 2017 8:47:4 SA

- Số lượng: 5
- Thời gian: Tự sắp xếp theo lịch học
- Công việc:
+ Được đào tạo và tìm hiểu nền tảng Microsoft Sharepoint
+ Hướng dẫn tìm hiểu, xây dựng ứng dụng trên .Net Core
+ Hướng dẫn tìm hiểu, xây dựng dứng dụng mobile trên react native
+ Tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển của công ty
- Yêu cầu:
+ Sinh viên năm thứ 3,4
+ Có kiến thức, tư duy về lập trình, có project tự phát triển (bài tập lớn, đồ án)
- Quyền lợi:
+ Được đào tạo, hướng dẫn các công nghệ, kiến trúc hệ thống của công ty.
+ Được công ty tài trợ các khóa học về lập trình, quản trị Microsoft Sharepoint nếu có khả năng và đam mê.
+ Được hưởng chế độ trợ cấp cho sinh viên thực tập
+ Được tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch của công ty như nhân viên chính thức.
- Địa chỉ công ty: Ngõ Thịnh Hào 1 - Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Liên hệ: 
Nguyễn Văn Hữu: Email: huuithut@gmail.com, ĐT: 0985915920