Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
MoTa
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TDOffice là giải pháp quản lý điều hành tác nghiệp thông minh được thiết kế đặc biệt dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp
1
25/06/2014http://tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-phan-mem-Quan-ly-van-ban-va-Dieu-hanh-tac-nghie.aspxhttp://tandan.com.vn/portal/img/box-sp.pngTD OfficeHệ điều hành tác nghiệp/tandan/img/bg9.jpgYes
  
TDPortal cho phép xây dựng và duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp.
3
25/06/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/Cong-thong-tin-dien-tu-TDPortal.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/img/mac.pngTD PortalHệ phần mềm cổng thông tin điện tửYes
  
Hệ thống thông tin Hành chính công là một thành phần của HTTT phục vụ điều hành và quản lý của VP UBND tỉnh và các cơ quan cấp sở/huyện.
4
14/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/2db51171f9d015dddvc.pngDịch vụ công - Một cửaPhầm mềm Dịch vụ công - Một cửaYes
  
Phần mềm cung cấp những tính năng ưu việt phù hợp với hệ thống quản lý hộ tịch tại tất cả các đơn vị, cơ quan ban ngành trên cả nước.
10
15/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/Phan-mem-Ho-tich.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/8bc04dda44cb4a3dhotich.pngQuản lý hộ tịchQuản lý hộ tịchNo
  
Tân Dân cung cấp giải pháp email dựa trên hạ tầng nền Lotus Domino của IBM. Domino mail server là hạ tầng truyền thông xương sống của một một tổ chức, vừa hoạt động như một Internet mail server và Notes mail server.
5
19/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-thong-Thu-dien-tu.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/d59edddf7bc9c0fdmail.pngMail serverHệ thống thư điện tửYes
  
Công báo Tỉnh được xây dựng như một công cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc hệ thống, lưu trữ, quản lý và phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh và cấp Huyện ban hành.
6
22/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-CSDL-Cong-bao-.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/e5a625d7e3ea304dcongbao.pngHệ CSDL Công báoCông báo TỉnhYes
  
Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tin học hóa việc xác định, tạo lập, lưu trữ, xử lý và quản lý các thông tin tổng hợp liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động KTXH.
7
22/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-phan-mem-CSDL-kinh-te-xa-hoi.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/f3d6d75fb059d28dttktxh.PNGHTTT Kinh tế - Xã hộiTổng hợp Kinh tế - Xã hộiYes
  
Phần mềm gửi nhận văn bản điện tử được xây dựng nhằm mục đích tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.
8
22/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-thong-Gateway-Gui-nhan-van-ban.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/d840ee92184754ddguinhanvb.PNGGửi nhận VB điện tửGateway gửi nhận văn bảnYes
  
Hệ phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo được thiết kế để thực hiện việc quản lý luân chuyển văn bản điều hành, thay thế phần lớn quy trình thực hiện luân chuyển công văn theo phương pháp thủ công.
9
29/08/2014https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/Phan-mem-Theo-doi-y-kien-chi-dao.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/f20ab72da0dd417dchidao.PNGChỉ đạo điều hànhPhần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạoYes
  
Tân Dân cung cấp một giải pháp Chính quyền điện tử toàn diện nhất tích hợp tất cả các phần mềm ứng dụng trong tỉnh tập trung về một địa chỉ duy nhất.
2
01/04/2021https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/Mo-hi-nh-ha-nh-chi-nh-die-n-tu-hie-n-da-i.aspxhttps://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2021-04/ad7c6251c4d9e44dHanhChinh1.pngMô hình HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠIYes