Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử

:

PhotoAlbum: Hệ thống Gateway gửi nhận văn bản

Quick Launch

Title

Hệ thống Gateway gửi nhận văn bản

MoTa

 

Active

Yes

STT

 

Image

/portal/Photos/ed3a5676f6e15d0dgateway guinhanvanban.jpg

NgayTao

20/08/2014

FolderName

He-thong-Gateway-gui-nhan-van-bant1q6e1

Attachments

Created at 20/08/2014 3:38 CH by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 22/08/2014 11:06 SA by Phạm Thị Thu Hiền