Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 của Sở Xây dựng về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

NgayBanHanh

17/01/2013

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/93546237edf19d2dQD.420.2013.SXD.doc##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 10:12 SA by vtt