Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại địa điểm dân cư nông thôn trên địa bà

NgayBanHanh

18/01/2010

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/4cddd78befc4e70dQD.02.2010.UBND.HN.DOC##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 10:06 SA by vtt