Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội năm 2013

NgayBanHanh

28/12/2012

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/afae2d226d7f686dQD.51.2012.UBND.HN.doc##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 9:59 SA by vtt