Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng đường và Mương T8A Kim Giang

ChuDauTu

BQLDA Thoát nước Sở Xây Dựng Hà Nội

TongDienTich

 

TongSoHo

62 hộ dân 02 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:42 CH by vtt