Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Cải tạo đường và Thoát nước ven hồ Hạ Đình

ChuDauTu

BQLDA Thoát nước Sở Xây Dựng Hà Nội

TongDienTich

5.994m2

TongSoHo

32 hộ dân 01 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:41 CH by vtt