Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng trường học công lập Phương Liệt

ChuDauTu

TTPTQĐ quận

TongDienTich

2.758,4m2

TongSoHo

20 hộ dân 02 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:41 CH by vtt