Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Khu đô thị Tây Nam Kim Giang

ChuDauTu

TTPTQĐ quận

TongDienTich

13.914m2

TongSoHo

126 hộ dân 02 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:40 CH by vtt