Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Đầu tư xây dựng Trung tâm Thương Mại - Dịch vụ Hạ Đình

ChuDauTu

CT TNHH TMHĐ kiến thiết Miền Núi

TongDienTich

10.850m2

TongSoHo

100 hộ dân, 900 ngôi mộ

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:51 CH by vtt