Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học

ChuDauTu

CT CP XDLMĐN Hà Nội

TongDienTich

 

TongSoHo

 

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:50 CH by vtt