Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình

ChuDauTu

CT CP XDLMĐN Hà Nội

TongDienTich

12.990m2

TongSoHo

100 hộ dân

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:50 CH by vtt