Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Tổ hợp DVTM, VP và nhà ở tại ô đất 4.5N0

ChuDauTu

CT CP PT Đầu tư Hà Nội - Sunrise

TongDienTich

6.507m2

TongSoHo

31 hộ dân

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:50 CH by vtt