Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

ChuDauTu

TTPTQĐ quận

TongDienTich

5.700m2

TongSoHo

42 hộ dân

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:40 CH by vtt