Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Đầu tư Xây dựng TTTM&DVP và nhà ở tại địa điểm 69 Vũ Trọng Phụng

ChuDauTu

CT CPĐT&PTĐT Long Giang và CTCP tu bổ di tích TƯ Vinaremon

TongDienTich

379,8m2

TongSoHo

11 hộ dân Ngõ đi chung

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:50 CH by vtt