Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở bán (giãn dân) cho 46 hộ gia đình trên địa bàn phường Khương Đình

ChuDauTu

Cty CP thiết bị vật tư Hà Nội I

TongDienTich

3.340m2

TongSoHo

46 hộ dân 01 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:50 CH by vtt