Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

XD tòa nhà HH và VP cho thuê DV công cộng và nhà ở tại khu Tam giác điện tử

ChuDauTu

CT CPĐT & XLĐM HN

TongDienTich

1.700m2

TongSoHo

21 hộ dân 01 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:49 CH by vtt