Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Nhà ở cho các CBCS viện khoa học hình sự - Bộ Công an

ChuDauTu

CT CP đầu tư thiết kế và Xây dựng VN

TongDienTich

1.416m2

TongSoHo

37 hộ dân 01 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:49 CH by vtt