Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng)

ChuDauTu

Ban QLCDA TĐ & PTĐT Hà Nội

TongDienTich

49.246m2

TongSoHo

168 hộ dân 07 cơ quan Đất của QCPKKQ

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:49 CH by vtt