Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng và cải tạo hồ Khương Trung I

ChuDauTu

BQLDA Thoát nước Sở Xây Dựng Hà Nội

TongDienTich

115.957m2

TongSoHo

204 hộ dân 03 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:48 CH by vtt