Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Xây dựng và cải tạo hồ Đầm Chuối

ChuDauTu

BQLDA Thoát nước Sở Xây Dựng Hà Nội

TongDienTich

38.000m2

TongSoHo

48 hộ dân

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:42 CH by vtt