Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenDuAn

Thoát nước giai đoạn II trên địa bàn phường Phương Liệt.

ChuDauTu

TTPTQĐ quận

TongDienTich

35.000m2

TongSoHo

278 hộ dân, 05 tổ chức

Attachments

Created at 09/06/2014 3:47 CH by vtt
Last modified at 18/06/2014 5:40 CH by vtt