Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01f8100961

LanThayDoi

1

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

TITAN FC

DiaChi

Số 35/3 (35C)    Lê Văn Thiêm TXT

NganhNghe

 Bán hàng ăn uống, cà phê, nước giải khát. dịch vụ trò chơi địên tử Playstation 3 (trò chơi bóng đá). Bán dụng cụ thể thao, đồ dùng thể thao

VonDangKy

50

GhiChu

 

SoNha

Số 35/3 (35C)

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Lê Văn Thiêm

Phuong

TXT

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Số 35/3 (35C)    Lê Văn Thiêm TXT

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:41 SA by vtt