Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005644

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

NHÀ HÀNG BOSS

DiaChi

Gian hàng B1-A-34, Số 72A  Royal City  Nguyễn Trãi TĐ

NganhNghe

 Nhà hàng ăn uống

VonDangKy

400

GhiChu

 

SoNha

Gian hàng B1-A-34, Số 72A

NgoNgach

 

ToCum

Royal City

ToaNha

 

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Gian hàng B1-A-34, Số 72A  Royal City  Nguyễn Trãi TĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:16 SA by vtt