Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005643

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

NHÀ THUỐC VIỆT LONG

DiaChi

376    Khương Đình HĐ

NganhNghe

 Nhà thuốc. Bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế thông thường

VonDangKy

80

GhiChu

 

SoNha

376

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Khương Đình

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

376    Khương Đình HĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:16 SA by vtt