Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005639

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

VẢI BẢO OANH

DiaChi

227  Tổ 23  Khương Trung KT

NganhNghe

 Bán buôn , bán lẻ vải, quần áo,giày dép

VonDangKy

50

GhiChu

 

SoNha

227

NgoNgach

 

ToCum

Tổ 23

ToaNha

 

Pho

Khương Trung

Phuong

KT

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

227  Tổ 23  Khương Trung KT

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:14 SA by vtt