Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Điêu Tuấn Dũng

DiaChi

Khu 2 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh Lai châu

Email

DienThoai

0977102388

TieuDe

Tìm hiểu hệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành

NoiDung

Hiện nay đơn vị tôi chưa áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về các tính năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Công ty Đề nghị Công ty gửi cho tôi hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các tình năng của phần mềm để tôi tham mưu với lãnh đạo đơn vị xem xét sử dụng.

BoPhanTiepNhan

Văn phòng HĐND và UBND huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

Attachments

Created at 08/07/2015 9:41 SA by System Account
Last modified at 08/07/2015 9:41 SA by System Account