Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Trần Ngọc Phan

DiaChi

số 315 đường Võ Nguyên Giáp phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ

Email

DienThoai

0912369008

TieuDe

Xin hỏi

NoiDung

Mình hiện tại đang dùng phần mềm của đơn vị và bây giờ mình muốn nâng cấp lên phiên bản mới các bạn có thể lập cho mình một bản kế hoạch chi tiết về phần mềm; cac tính năng mới; khác biệt với các phần mềm khác. Xin cảm ơn./.

BoPhanTiepNhan

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐIện Biên

Attachments

Created at 14/01/2015 9:09 SA by System Account
Last modified at 14/01/2015 9:09 SA by System Account