Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Lê Thị Nhị

DiaChi

UBND xã Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Email

DienThoai

0398289139

TieuDe

NHỜ HỖ TRỢ PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC

NoiDung

cách xóa văn bản rác trong phần văn bản chờ ban hành

BoPhanTiepNhan

UBND xã Nam Hương, Thạch Hà, Hà tĩnh

Attachments

Created at 28/03/2019 3:55 CH by System Account
Last modified at 28/03/2019 3:55 CH by System Account