Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Phạm Quốc Đạt

DiaChi

thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

Email

DienThoai

0915560089

TieuDe

đề nghị giúp khắc phục lỗi trên hệ thông chỉ đạo điều hành trên TD office

NoiDung

Hiện nay UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đang sử dụng "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện" tuy nhiên khi đăng nhập sử dụng "Hệ thống...." để hiển thị trên màn hình Tivi thì phần mềm không tự chạy chuyển trang, đề nghị công ty hỗ trợ, xử lý giúp lỗi trên. Xin cảm ơn.

BoPhanTiepNhan

Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa

Attachments

Created at 06/12/2018 4:10 CH by System Account
Last modified at 06/12/2018 4:10 CH by System Account