Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Trần Ngọc Phan

DiaChi

thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên

Email

DienThoai

0912369008

TieuDe

Hợp đồng

NoiDung

Mình muốn làm hợp đồng bảo trì nâng cấp phần mềm quản lý văn bản của Sở thì chi phí một năm khoảng bao nhiêu

BoPhanTiepNhan

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Attachments

Created at 11/06/2018 3:56 CH by System Account
Last modified at 11/06/2018 3:56 CH by System Account