Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Nguyễn Trọng Khôi

DiaChi

ĐH Thái Nguyên

Email

DienThoai

01686702867

TieuDe

Tìm hiểu dịch vụ công 1 cửa

NoiDung

qua tìm hiểu e thấy dịch vụ công 1 cửa của công ty rất hay và phù hợp với đề tài thưc tập tốt nghiệp của e. và e muốn tìm hiểu thêm về phần mềm này. rất mong công ty giúp đỡ. E xin chân thành cảm ơn :!!

BoPhanTiepNhan

Sinh viên quản trị văn phòng

Attachments

Created at 12/10/2016 10:06 CH by System Account
Last modified at 12/10/2016 10:06 CH by System Account