Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

Ma

lienhe

MoTa

 

GiaTri

<p>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</p>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(4)3847.1894 - (+84)(4)3823.0041 - Fax: (+84)(4)3847.1895</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>

Attachments

Created at 21/05/2014 10:16 SA by vtt
Last modified at 27/06/2014 3:00 CH by vtt