Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

Ma

footer

MoTa

 

GiaTri

<h4>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</h4>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(24)3847.1894 - (+84)(24)3823.0041 - Fax: (+84)(24)3847.1895</p>

<p>Hotline:&nbsp;0904.358.501 - 0912.522.861 - 0985.915.920</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>

Attachments

Created at 20/05/2014 10:51 SA by vtt
Last modified at 18/12/2018 11:30 SA by admin